AGREGA
Amerikan standartlarından ASTMD8 Agregayı “Harç ve beton oluşturmak amacıyla bir bağlayıcı madde ile veya temel tabakaları,demir yolu balastlarında v.b işlerde tek başına kullanılan kum,çakıl,deniz kabuğu,cüruf, ya da kırmataş gibi  mineral kompozisyonlu taneli bir malzemedir” şeklinde tanımlar.Agregalar  betonun  %60-%80’ini oluşturur.Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça %90-%95,hacimce %75-%85’ini agregalar oluşturmaktadır